V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018

Đăng ngày: 2018-04-29 21:00:01
Sửa ngày: 2018-04-29 21:00:01
Người đăng: thbinhphuoca

Tên file: ANTT-30-4-VÀ-01-5-2018.doc
Kích thước: 0
Tải về


UBND HUYỆN MANG THÍT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:                  /PGDĐT

V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018

Mang Thít, ngày        tháng        năm 2018

 

Kính gửi:

– Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo;

– Hiệu trưởng các trường Tiểu học;

– Hiệu trưởng các trường THCS.

Căn cứ Công văn số 567/SGDĐT-CTTT ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc đảm bảo đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018,

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

  1. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT đường bộ, đường thủy nội địa cho giáo viên, nhân viên và học sinh, tập trung vào các nội dung:

– Tuyên truyền giáo dục kiến thức, quy định pháp luật về ATGT, nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông như: tốc độ, nồng độ cồn; làn đường, phần đường, tránh vượt, đi ngược chiều; không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe điện, chở quá số người quy định; nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông và hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

– Xây dựng quy định cụ thể về việc học sinh phải tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ, các quy tắc giao thông, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp đối với những trường hợp học sinh vi phạm để kịp thời giáo dục, nhắc nhở học sinh và thông báo cho phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.

  1. Phối hợp với công an, chính quyền địa phương tiếp tục xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Triển khai tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.
  2. Nhà trường linh động mở nhiều cổng (nếu có), sắp xếp khu vực trong khuôn viên nhà trường để phụ huynh đưa đón học sinh, bố trí lực lượng giáo viên, nhân viên, bảo vệ tham gia hướng dẫn phân luồng học sinh, hướng dẫn phụ huynh dẫn xe khi ra vào trường để đảm bảo an toàn cho học sinh, lưu ý phụ huynh học sinh không dừng xe dưới lòng lề đường gây cản trở và ùn tắc giao thông.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức thực hiện tốt nội dung Công văn. Đồng thời, báo cáo đột xuất (khi có tình huống bất thường) về tình hình TTAT giao thông liên quan đến đơn vị (nếu có) về Phòng Giáo dục và Đào tạo cho ông Nguyễn Thanh Niên, trước ngày 02/5/2018./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)