KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2018

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018

 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2018

CHỦ ĐIỂM: “Tự hào Đội viên”

Căn cứ công văn số 420/PGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Mang Thít về đánh giá hoạt động tháng 4 và hướng dẫn thực hiện kế hoạch tháng 5/2018;

Căn cứ kế hoạch số 74/KH-BP.A ngày 12 tháng 9 năm 2017 của trường Tiểu học Bình Phước A;

Nay trường Tiểu học Bình Phước A đánh giá lại kết quả thực hiện công tác tháng  4/2017 và đề ra một số công tác trọng tâm trong tháng 5/2018 như sau:

 1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4/2018
 2. Ưu điểm

– Tất cả CB-GV-NV thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại  hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tất cả CBGVNV tham dự học chính trị do Ban Tuyên giáo huyện tổ chức.

– Thực hiện tốt công tác PCCC, bảo quản CSVC, phòng chống thiên tai, ngăn ngừa tệ nạn XH bảo quản trường sở xanh-sạch-đẹp; đảm bảo ANTT trường học, ATGT …

– Triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan để CBGVNV và HS thực hiện tốt..Thực hiện tốt 3 công khai…

– Duyệt kế hoạch năm học 2018-2019.

– CBGVNV trực bảo vệ cơ quan tốt.

– Ký duyệt kế hoạch tháng, tuần và kế hoạch bài học cho các khối, ban bệ, giáo viên và các câu lạc bộ trong trường.

– Dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, dự giờ đánh giá công chức: 07 giáo viên.

– Công tác công đoàn: Vận động CBGVNV thực hiện tốt kế hoạch của nhà trường.

– Công tác đội: Thực hiện tốt các công tác đề ra; tiếp tục tập nghi thức chuẩn bị thi NT vòng cụm; mở 1 lớp cảm tình đội cho HS lớp 3 và kết nạp mới 33 ĐV.

– Công tác phổ cập: Cập nhật hồ sơ PC. Lập danh sách trẻ 6 tuổi vào học tại trường.

– Công tác Kế toán: thực hiện tốt công tác kế toán và văn thư. Tiếp tục thực hiện thu – chi phí học buổi chiều theo văn bản qui định.

– Công tác thư viện: Trưng bày, giới thiệu sách mới.  Luân chuyển sách thư viện lớp, thư viện xanh. Tổ chức cho các lớp học tiết đọc thư viện.

– Công tác Y tế học đường: chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Vận động học sinh mua BHYT năm 2018 đợt tháng 4 được 4 em.

 1. Tồn tại:

– Tổ chức cho học sinh bán trú còn ít.       

 1. KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018
 2. CÔNG TÁC CHUNG:
 3. Tất cả CB-GV-NV tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và chủ đề năm học.
 4. Tổ chức tốt tủ sách pháp luật của nhà trường và tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến CBGVNV và HS nhà trường như: Điều lệ trường tiểu học; Luật ATGT; QĐ 16 về Đạo đức nhà giáo; CV số 513/SGDĐT ngày 10/4/2018 về việc tổ chức Ngày sách VN lần thứ 5; CV số 04/KH-BATGT ngày 10/4/2018 KH mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm soát, xử lí vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; CV 383/PGDĐT ngày 10/4/2018 về việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2018; CV 404/PGDĐT ngày 16/4/2018 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đến năm 2020; CV 404/PGDĐT ngày 16/4/2018 Thông báo lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 01/5; CV 243/KH-TTYT ngày 16/4/2018 về Kế hoạch kiểm tra liên ngành YT trường học. CBGVNV không sử dụng từ ngữ, hình ảnh không lành mạnh trên các trang mạng xã hội như Zalo, facebock…
 5. Tăng cường công tác PCCC, bảo quản CSVC và sử dụng triệt để, đúng mục đích, hiệu quả CSVC-trang thiết bị; phòng chống thiên tai; ngăn ngừa tệ nạn XH; giữ gìn vệ sinh trường lớp: sạch, xanh, đẹp; đảm bảo ANTT trường học, ATGT …
 6. Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về VSATTP.
 7. Tổ chức kiểm tra HK II; Xét học sinh lên lớp và HTCTBTH năm học 2017-2018 và tổng kết năm học 2017-2018.
 8. Họp GVCN và GVC để thống nhất xếp loại, đánh giá HS cuối năm.
 9. Tổ chức đánh giá công chức, viên chức; chuẩn HT, PHT, chuẩn nghề nghiệp GV; bình bầu GVCNG và xét thi đua năm 2017-2018.
 10. Họp PH để thông báo kết quả kiểm tra học kỳ II và xét khen thưởng, lên lớp.
 11. Tham gia các hoạt động chào mừng ngày QT lao động1/5; kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018).
 12. Tổ chức trưng bày sản phẩm đẹp môn Mĩ thuật, chia sẻ đồ dùng đồ chơi.

II.CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

– Thực hiện HSSS, sổ SHCM theo công văn 1731/SGDĐT ngày 30/10/2015 và CV số 800/PGDĐT-TH ngày 07/8/2017 của Phòng GD Mang Thít.

– Chỉ đạo GV dạy tài liệu văn hóa địa phương.

– Ra đề; sao in đề kiểm tra HKII theo TT22.

– Kiểm  tra chuyên môn, chuẩn NNGV, kiểm tra đột xuất.

– Chỉ đạo GVCN cập nhật SMAS và vào học bạ HS.

– Cập nhật Emis, SMAS theo đúng tiến độ quy định (22/5/2018 hạn chót).

– Tổ chức kiểm tra BDTX theo quy định. Dự giờ tiết sinh hoạt CLB theo quy định của PGD.

– Họp tổ khối tháng 5 vào ngày 05/5/2018.

III. CÔNG TÁC KHÁC:

 1. Công tác đội:

+ Tổ chức tập nghi thức đội; các hoạt động ngoại khóa, vui chơi cho học sinh như: múa hát sân trường, thể dục giữa giờ, trồng và chăm sóc hoa ở sân trường.

+ Dạy các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các khối lớp từ 1 à5.

+ Thực hiện chương trình phát thanh Măng non theo chủ điểm.

+ Tổ chức sinh hoạt Sao nhi đồng.

+ Lên kế hoạch tổ chức trưng bày đồ dùng đồ chơi. Vận động học sinh tặng sách cũ cho thư viện trường và tặng dụng cụ học tập cho các bạn khó khăn.

+ Hoàn thành hồ sơ thi STTTN cấp tỉnh.

+ Tham gia thi nghi thức vòng cụm tại THCS Tân Long .

 1. Y tế+TQ:

+ Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS. Kiểm tra căn tin, bếp ăn (về thạn sử dụng của thức ăn, nước uống). Tổ chức học sinh ngậm thuốc Fluor.

+ Chuẩn bị đón đoàn KTYT huyện.

 1. Công tác thư viện:

+ Tiếp tục trưng bày, giới thiệu sách mới.  Luân chuyển sách thư viện lớp, thư viện xanh. Tổ chức cho các lớp học tiết đọc thư viện.

+ Sắp xếp lại sách thư viện theo mã màu.

 1. Công tác Phổ cập:

+ Tiếp tục cập nhật HS trong địa bàn vào học tại trường và trường khác năm học 2018-2019.

 1. Kế toán-Văn thư:

+ Làm lương tháng 5 và tổng hợp hồ sơ kế toán quý II năm 2018.

+ Thực hiện công tác văn thư.

+ Lương:+ Giao: 2. 015. 202. 000đ

+ Chi:     615 213 315đ

+ Tồn: 1 373 786 685đ

+ Hoạt động:+ Giao: 198. 000. 000đ

+ Chi:    49 297 437đ

+ Tồn: 148 702 563đ

Trên là báo cáo tháng 4/2018 và kế hoạch tháng 5/2018 của trường, đề nghị tất cả CB-GV-NV thực hiện tốt./.

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

-CB-GV-NV trường;

-Lưu: VT.

 

 

Đỗ Ngọc Ánh