KẾ HOẠCH V/v Tổ chức và sinh hoạt câu lạc bộ Bóng đá mini Năm học 2017- 2018

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức và sinh hoạt câu lạc bộ Bóng đá mini

Năm học 2017- 2018

        

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động của Trường tiểu học Bình Phước A, năm học 2017- 2018; giáo viên bộ môn Thể dục xây dựng kế hoạch tổ chức và sinh hoạt câu lạc bộ Bóng đá mi-ni như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

Câu lạc bộ Bóng đá mi-ni Trường tiểu học Bình Phước A, được thành lập với tiêu chí:

– Phát huy tình cảm, tình yêu mến, tinh thần đoàn kết trong thi đấu.

– Là một sân chơi bổ ích cho các em, giúp các em phát huy tối đa tính sáng tạo cũng như khả năng đá bóng của bản thân.

– Phát triển phong trào Bóng đá mi-ni của nhà trường thông qua các hoạt động Thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe.

– Tạo sân chơi cho các em phát triển năng khiếu đá bóng, qua đó tuyển chọn những em có năng khiếu tham dự các cuộc thi Bóng đá mi-ni do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức và giao lưu học tập kinh nghiệm với các đơn vị trường học trong huyện.

– Nâng cao tinh thần, trách nhiệm chung cho tất cả học sinh về việc giữ gìn, sức khỏe thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.

  1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

Thành viên của câu lạc bộ Bóng đá mi-ni sẽ được làm quen, bồi dưỡng và hướng dẫn theo các hoạt động chính như sau:

– Được trang bị những kỹ năng cơ bản về bóng đá, qua đó có thể vận dụng hỗ trợ cho việc học tập trên lớp và có thể ứng dụng vào trong thực tế cuộc sống.

– Được hướng dẫn kỹ năng Bóng đá mi-ni mà mình yêu thích.

– Được tạo điều kiện thể hiện bản thân, cảm nhận về thực tế cuộc sống qua các đội bóng, cá nhân mà mình được giao lưu thi đấu.

– Tạo điều kiện cho các em làm quen, tiếp xúc với các đội bóng mới tham gia thi đấu vòng xã ,huyện….

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

Thời gian Nội dung Đối tượng Ghi Chú
Tháng 9/2017 1. Tổ chức ra mắt CLB

2. Tổ chức  tuyển chọn thành viên CLB

Giáo viên Thể dục, thành viên CLB  
Tháng 10/2017 Tổ chức tập luyện

Theo lịch thứ 5

Giáo viên Thể dục, thành viên CLB  
Tháng 11/2017 Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, CLB tổ chức rèn luyện, bồi dưỡng cho các em về kiến thức và kỹ năng đá bóng. Giáo viên Thể dục, thành viên CLB  
Tháng 12/2017 CLB sẽ bồi dưỡng, rèn luyên cho các em về kiến thức và kỹ năng thực hành đá bóng. Giáo viên Thể dục, thành viên CLB  
Tháng 1/2018 Thành viên mới gia nhập .

Rèn luyện,bồi dưỡng kiến thức , thi đấu.

Giáo viên Thể dục, thành viên CLB  
Tháng 2/2018 Rèn luyện và bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng thi đấu Giáo viên Thể dục, thành viên CLB  
Tháng 3/2018 Thành viên mới gia nhập .

Tập luyện kĩ thuật

Giáo viên Thể dục, thành viên CLB  
Tháng 4/2018 Tập luyện bổ sung những thành viên mới cho giải đấu năm sau. Giáo viên Thể dục, thành viên CLB  
Tháng 5/2018 Tổng kết CLB

Tập luyện bổ sung những thành viên mới cho giải đấu năm sau.

 Giáo viên Thể dục, thành viên CLB  

Ngoài thời gian hoạt động chính nêu trên, căn cứ vào lịch học của các khối lớp và đặc thù của môn đá bóng, CLB thống nhất mỗi tháng không chỉ sinh hoạt 2 lần mà bên cạnh đó hướng dẫn các em tự rèn luyện thêm ở nhà, hoặc vào các ngày nghỉ trong tuần của khối mình, giúp cho việc tham dự các cuộc thi một cách có hiệu quả hơn.

  1. BAN CHỦ NHIỆM:
1. Lê Thị Thanh Trang Giáo viên Thể dục Chủ nhiệm CLB
2. Dương Văn Thạnh Giáo viên TPT P. Chủ nhiệm CLB
3. GVCN các lớp   UV
3. Học sinh các khối lớp (Có danh sách kèm theo) Thành viên
  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

     – CLB sinh hoạt chiều thứ 4  (tuần 2 và tuần 4 trong tháng) từ 14 giờ à 15 giờ

– Địa điểm: Trên sân trường

  1. ĐIỀU LỆ HỘI VIÊN:

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt.

– Tích cực trong hoạt động. nhiệt tình tham gia các giải bóng đá.

– Có tinh thần hợp tác tốt, có trách nhiệm với tập thể.

– Bảo quản tài sản chung: bóng đá, còi….

– Giữ gìn vệ sinh trường lớp và cá nhân.

  1. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

– Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm về nội dung, hướng dẫn HS sưu tầm các vấn đề liên quan đến chủ điểm sinh hoạt thông qua báo, sách, internet……

– GVCN động viên, gợi ý cho các em hiểu về hoạt động của CLB.

– Nhà trường hỗ trợ về cơ sở vật chất cho hoạt động của CLB.

Trên đây là kế hoạch tổ chức và sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá mini Trường Tiểu học Bình Phước A năm học 2017 -2018

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG           CHỦ NHIỆM CLB
 

 

 

 

              Đỗ Ngọc Ánh

 

 

 

 

                          Lê Thị Thanh Trang