Lịch công tác tháng 5

LỊCH LÀM VIỆC CỤ THỂ NHƯ SAU:

 

THỨ/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN
TUẦN 33
HAI

30/4/2018

-Nghỉ lễ (Trực: Luân, Tiên, Tú, Trúc, Chinh, Thọ, Thủy) -CBGVNV và HS
BA

01/5/2018

-Nghỉ lễ (Trực: Ánh, Phước, Thạnh, Trâm, Ly, Sơn, Ngọt) -CBGVNV và HS

02/5/2018

– Họp hội đồng (lúc 13g30)

– Ra quyết định kiểm tra HKII

– Hoàn thành đề kiểm tra HKII

– Họp tại PGD (lúc 14g) chuẩn bị nhập trường

-CBGVNV

-HT

-PHT

-HT

NĂM

03/5/2018

-Thẩm tra đề KT

-Nộp SP thi CNTT

-BGH, TK

-Thạnh, Yến

SÁU

04/5/2018

– Sao in đề, đóng gói niêm phong đề KT

-Lao động tổng vệ sinh (lúc 15g30)

-PHT và X Phước

-GVCN+HS

BẢY

05/5/2018

– Dự thao giảng cô Tiên (lúc 7g30); dự câu lạc bộ TD; họp khối (lúc 9g)

-Triển khai cách đánh giá xếp loại, nhận xét cuối năm

-BGH+GV

 

-HT

TUẦN 34
HAI

07/5/2018

-Chào cờ đầu tuần -CBGVNV+HS
BA

08/5/2018

– Dự giờ chuẩn nghề nghiệp cô Ly (Toán) -BGH

09/5/2018

-Thi báo tường tại PGD

– Nộp kinh nghiệm giảng dạy cho BGH

-GV TPT+HS

-GV

NĂM

10/5/2018

-Thi xây dựng trang Web

– Dự giờ chuẩn nghề nghiệp cô Tuyến (Toán)

-Yến

-BGH

SÁU

11/5/2018

– Dự giờ chuẩn nghề nghiệp cô Trâm  (TV) -BGH
TUẦN 35
HAI

14/5/2018

– Kiểm tra môn Tin học (S)

-GV dạy chuyên cập nhật SMAS (C)

– CB-GV-NV và HS

 

BA

15/5/2018

-Kiểm tra môn Anh văn (S)

-Chấm bài KT (C)

– CB-GV-NV và HS

 

16/5/2018

-Kiểm tra môn Tiếng Việt

-Chấm bài KT (C)

– CB-GV-NV và HS

 

NĂM

17/5/2018

-Kiểm tra môn Toán (S)

-Chấm bài KT (C)

– CB-GV-NV và HS

 

SÁU

18/5/2018

-Kiểm tra môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí (S)

-Chấm bài KT (C)

-Nhập SMAS

– CB-GV

 

BẢY

19/5/2018

– Xét khen thưởng HS, nhập SMAS – GVCN-GVC-TPT
 HS Nghỉ
HAI

21/5/2018

-Tổ chức trưng bày, chia sẻ ĐDĐC (lúc 7g30-9g)

-Bình bầu GVCNG cấp trường (10g)

-Vào học bạ, báo cáo các loại cho KT và nhà trường.

– Nộp danh sách HS lên lớp, khen thưởng và danh sách HSHTCTBTH

-Cập nhật SMAS, Emis.

-CBGVNV và HS

 

-GVCN+GVC

– GVCN

-GVCN

 

-GVCN

-GVCN

BA

22/5/2018

-Họp PH (lúc 7g30-9g)

-Họp chấm điểm QĐ 14 và kiểm tra đưa minh chứng vào các hộp ( lúc 9g)

– Kiểm tra chéo bài kiểm tra, HSSS cuối năm trong khối (13g30)

-GVCN

-Tất cả CBGVNV

 

– GV

23/5/2018

-Thi NT vòng cụm tại THCSTL (7g)

-Tổ chức đánh giá xếp loại BDTX (9g)

– GVNV nộp toàn bộ hồ sơ, sổ sách cho nhà trường (Học bạ, hồ sơ khối 3 quyển, sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm, ĐDDH, ĐDH…; Y tế, thư viện, PC, Đội, Văn phòng: nộp tất cả kế hoạch của năm 2017-2018).

-Tất cả CBGVNV+HS

-GV

-Cô Ngọt và Xuân Phước nhận

 

NĂM

24/5/2018

-In và ép giấy khen

 

-Làm thơ mời dự lễ TK

 

-Thầy Sơn, Ngọt, Trâm, Ly, Tuyến

-Xuân Phước, Thành

 

SÁU

25/5/2018

-Tổ chức đánh giá xếp loại CNNGV (lúc 7g30)

-Chiều họp hội đồng (lúc 13g30) thông qua kết quả đánh giá xếp loại CNNGV.

-Tất cả CBGVNV

 

-Tất cả CBGVNV

BẢY

26/5/2018

-Tổ chức đánh giá chuẩn HT, PHT. Đánh giá CCVC năm 2018 (lúc 7g30) -Tất cả CBGVNV

 

HAI

28/5/2018

– Học sinh tập trung thông báo kết quả HT, RL và khen thưởng cuối năm (từ 7g-8g)

-Xét thi đua NH 17-18

-Gói quà và chuẩn bị tổng kết năm học  (13g30)

-Tập trung HS lao động (lúc 7g30-9g)

-CBGVNV
BA

29/5/2018

-Báo cáo đánh giá chuẩn HT, HP, CNNGV, CCVC, BDTX (lúc 7g30)

-Chuẩn bị lễ tổng kết (lúc 15g)

-HT

 

-Tất cả CBGVNV

30/5/2018

-Tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 (lúc 7 giờ 30) -CBGVNV, PH và HS

 

NĂM

31/5/2018